סרטוני וידאו

גרר חילוץ ע"י מנוף

חילוץ משאית

גרירת רכב נעול ללא מפתחות בעזרת עגלה